CAD/CAM technologie

posted in: Nezařazené | 0

Systém CAD/CAM je nejmodernějším a dynamicky se rozvíjejícím trendem výroby frézovaných zubních náhrad. Vyznačuje se vysokou přesností, což umožňuje zubnímu laborantovi či dokonce přímo lékaři předat pacientovi v krátkém čase téměř dokonalou zubní náhradu jak po estetické, tak i po kvalitativní stránce.

 

CAD znamená computer-aided design, neboli počítačem podporované projektování.

003

Probíhá tak, že klasicky zhotovené pracovní modely přeneseme pomocí skeneru na plochu počítače kde vytvoříme přesný tvar zubní náhrady. Pracujeme s přesností na setiny milimetru.

 

CAM znamená computer-aided manufacturing, tedy počítačem podporovaná výroba.

001

Vytvořený soubor v CAD fázi výroby přeneseme do počítače naší pětiosé frézy. Zde nastavíme polohu zubní náhrady v zirkonovém/kovovém disku, rychlost a jemnost frézování, vložíme disk do frézky a spustíme automatickou výrobu.

CAD/CAM technologie byla na trh uvedena před více než 20 lety, ale navzdory svému počátečnímu úspěchu se vyvíjela poměrně pomalu. Zpočátku byla založena na zpracování menších nekovových keramických náhrad, ale objevily se problémy ohledně přesnosti, rychlosti a výběru materiálů, které byly v té době k dispozici. V současné době je dosed náhrady již velice přesný, ačkoli dosud jsou v tomto ohledu mezi jednotlivými systémy rozdíly. Díky dostupnosti vhodných materiálů je také možné frézovat větší náhrady.

Digitální modelace a výroba zubních náhrad je mnohem efektivnější než klasická metoda ztraceného vosku a odlévání. Výsledek je však závislý na kvalitě vstupních dat. Jejich zdrojem jsou dnes ordinační nebo laboratorní scannery, které dokáží efektivně převést situaci v ústech pacienta do virtuální podoby.