Konstrukce vznikají bodovým laserovým tavením opakovaně nanášené vrstvy kovového prášku. Odborně se tato metoda nazývá Direct Metal Laser Sintering (DMLS). Pomocí laserového sintrování můžeme vyrábět jak konstrukce jednotlivých redukovaných korunek tak mnohočlených složitých zubních můstků. Celý výrobní proces eliminuje chyby zapříčiněné lidským faktorem a umožňuje vysokou kontrolu návrhu i kvality výsledného výrobku.

Díky principu laserového sintrování nemají výsledné konstrukce žádné vnitřní pnutí, jsou homogenní a dokonale přesné.

 

DSC_0289

 

Sintrování vs. frézování:

•Velikost konstrukce je prakticky neomezená
•Konstrukce může být libovolně namodelovaná – sintrování vytvoří jakýkoli tvar
•Náklady na zhotovení jsou nižší, konstrukce proto mohou mít atraktivní prodejní cenu

 

Objednávky na sintrované konstrukce zasílejte do 15:00 hod. Objednávky zaslané po 15 hodině jsou sintrované až následující den.

DSC_0304

 

DSC_0217 (2)