Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Exactdent s.r.o. se sídlem v Českých Budějovicích, Česká Republika, která provozuje dentální frézovací centrum na výrobu konstrukcí pro zubní laboratoře, případně jiné firmy působící ve stomatologii.

Objednávka

Frézovací centrum nabízí možnost objednat výrobu konstrukcí stomatologických zubních náhrad na webových stránkách http://www.exactdent.cz/ nebo telefonicky či e-mailem. Při zadání objednávky jako urgentní (která se frézuje přednostně) bude cena navýšena o příplatek viz. ceník.

Registrace

V případě zadání objednávky centru Exactdent je třeba se zaregistrovat na webových stránkách www.exactdent.cz objednávkový interaktivní formulář poté slouží nejen kzadání objednávky, ale i ke sledování průběhu zakázky zákazníkem a případnému odsouhlasení modelace zákazníkem.

Ceny

Ceny vyplývají z ceníku platném v době objednávky, a to ve znění zveřejněném na internetových stránkách www.exactdent.cz. Všechny ceny jsou uvedeny v českých korunách, pokud není dohodnuto jinak. Pokud je můstková konstrukce vytvořena tak, že se nedá zhotovit z polotovaru o výšce do 16 mm, může být cena výrobku navýšena až o 30 % z důvodu nadměrné spotřeby materiálu. Stejně tak i u zirkonových prací, kde je počet členů více než 3 nutná ke zhotovení podpěra. Individuálně zhotovované zubní náhrady jsou osvobozeny od DPH.

Dodávka

Objednané zboží zasíláme zpravidla kurýrní službou PPL. U zakázek v hodnotě nižší než 1200 Kč nebo přepravované jinak než službou PPL účtujeme dopravné a balné. V Českých Budějovicích a blízkém okolí dovážíme osobně.

Platební podmínky

Fakturace probíhá 1x za měsíc formou sběrné faktury. Faktura obsahuje všechny výrobky objednané za dané období. Fakturu za zhotovené práce zasíláme vždy začátkem nového měsíce na zákazníkem poskytnutou emailovou adresu. Pokud je zákazník v prodlení, je Exactdent oprávněn účtovat úroky z prodlení ve výši 0,05 % z celkové fakturované částky za každý započatý den.

Záruka

Záruka činí 5 let od data výroby. Záruka se vztahuje pouze pro přímé zákazníky Exactdent. Koneční spotřebitelé nebo třetí osoby nemají žádné nároky vyplývající z této záruky. Záruka se vztahuje na vady materiálu, nebo zpracování, nikoli na modelace zákazníkem zaslané, nebo odsouhlasené.

Reklamace

Exactdent nemůže provádět žádné další úpravy zaslaných STL dat od zákazníka, v tomto případě nelze uznávat vadu způsobenou nesprávnou modelací, nebo zasláním nesprávného STL souboru zákazníkem.