Laserové sintrování

posted in: Nezařazené | 0

 

SLS (Selektivní laserové spékání)

Tzv. sintrování (jak zní správně dešifrovaná zkratka SLS (Selective Laser Sintering), neboli laserové spékání, je další z aditivních výrobních technologií, která pracuje se speciálními prášky. V dusíkem naplněné komoře se prášek nanáší v tenké vrstvě na místa, která jsou určena k vytištění. Ty jsou pak vystavena působení silného laseru, který prášek speče a proces se opakuje až do položení a vytvrzení všech vrstev nadefinovaných pro finální výrobek.
Umožňuje výrobu značně složitých konstrukcí, které se nedají vyrobit jiným způsobem.

DSC_0217 (2)

Laserové sintrování, původně vyvinuté NASA pro výrobu objektů s komplikovanými geometriemi, přináší do stomatologie snížení hmotnosti náhrad a dosud nevídanou preciznost i v místech pro frézu těžko dostupných (mesiální prostory).

DSC_0204

Technologie je založená na postupném tavení velmi jemných vrstev kovového prášku pomocí laserového paprsku. 3D CAD model výrobku je nejprve „rozřezán“ na jednotlivé vrstvy, díl je pak stavěn vrstvu po vrstvě. Energie laserového paprsku lokálně taví kovový prášek pouze v konturách řezu, který je definován průnikem dané roviny (vrstvy) tělesem (3D CAD modelem) výrobku. Minimální tloušťka vrstvy je 20 mikronů. Laser důkladně taví kov ve formě prášku a tím je zajištěno dokonalé spojení jednotlivých vrstev. Laserový paprsek je precizně řízen v x a y souřadnicích, osa z je řízena posunem platformy o 20 mikronů při změně vrstvy, což umožňuje dodržení tvarových tolerancí v rozmezí ±0.1 mm. Po spuštění procesu zařízení pracuje v plně automatickém režimu. Po zakončení výrobního procesu je platforma s výrobky vyjmuta z pracovního prostoru zařízení a díly jsou odděleny od platformy.

DSC_0304